Şirket Değerleme

Şirket ve Marka Değerleme 

AKDAN Danışmanlık, şirket ve marka değerleme konusunda uzun yıllara dayalı bir deneyime sahiptir. Özellikle ulusal firmaların uluslararası satış ve satın alma işlemlerinde değerleme raporlarını hazırlamış, doğru fiyat tespitlerini yapmıştır.

Şirket değerlemelerinde aktif değeri, defter değeri, fiyat/kazanç değeri net hali hazır değeri, marka değeri vb. değerlemeler yapılmakla birlikte bir şirketin değerinin hesaplanmasındaki en önemli kriter şirketin net kazancıdır. Şirketin asgari 5 yıllık nakit giriş ve çıkışlarının tahmin edildiği ve bunların net nakit akımlarının bugüne indirgendiği bir yöntemdir. Bu çalışmada sektörün ulusal ve uluslararası piyasalardaki büyüme trendinin, bu trendi etkileyen parametrelerin beta katsayısının ve gelecek yıllardaki gelirin doğru bir indirgeme katsayısı ile hesaplanması gerekmektedir.

Analizler ulusal ve uluslararası piyasalardaki rakiplerle, farklı risk primleri ve dövizlerle mukayeseli olarak hazırlanacaktır. Satın alan, satılan ve yatırım ülkesi tamamen farklı olabilir, sektörü yönlendiren lider ise yine farklı bir ülkede olabilir, bu durumda çoklu değişkenlerin yer aldığı matrisler üzerinden hesaplama yapılması sağlıklı ve taraflarca kabul edilebilir olacaktır.

Marka değerinin ölçülmesi şirket değerlemeden farklı bir çalışmadır. Şirketin değer zincirinde yarattığı değerlerin hesaplanmasıdır.

Bir marka yarattığı fark kadar değerlidir. Değerleme sürecinde markanın ticari hayattaki getirisi ele alınmaktadır. Marka değerleme yöntemlerinde maliyet bedeli, kiralama bedeli, yarattığı ek gelirin hesaplanması gibi yöntemler olmakla birlikte en önemli yaklaşım piyasa değerinin hesaplanmasıdır.

    İletişim Formu    Bize Ulaşın!
    Yol Tarifi