Kırsal Kalkınma

Kırsal Kalkınma Proje Danışmanlık Ankara

Doğal kaynakların gitgide tükendiği Dünya’da kendi hammaddesini kendisi üreten ülkeler her zaman avantajlı konumdadır. Dışa en az bağımlı ülke ise güçlü ülke anlamına geldiği için devlet politikaları Türkiye’de en az ithalatı ön görmektedir. Türkiye’nin temel politikası kendi ham maddemizi ve ürünlerimizi üreterek dışa bağımlılığı en aza indirmek ve dışarıdan ithalatı asgari seviyede tutmaktır. İhracatın çok önemli bir gelir olduğu ülkemizde dış ülkelere yapacağımız satışlardan kazanılan döviz ülkenin kalkınması anlamına gelir. Bu nedenle, kırsal bölgelerde yetişen tüm gıda ve besin ürünlerinin sürekliliği önemlidir.

Buğdaydan, arpaya, sebzeden meyveye kadar birçok gıda çiftçilerin zahmetli uğraşları sonucunda üretilmektedir. Türkiye’de köyden kente göçlerin artması ve köydeki yaşamın zorluğu kırsal bölgelerdeki tarıma zarar vermektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan halkla gelir sağlamak ve yaşamlarını iyi bir şekilde idame ettirmek için devlet yetkililikleri bu bölgede neler yapılması gerektiği hakkında sürekli politikalar Kırsal Kalkınma projeleri adı verilen projeler tarımsal faaliyetleri desteklenmektedir. Geçimini tarımla sağlayan çiftçilerin ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini öngören Kırsal Kalkınma projeleri günümüzün önemli mali destek projelerindendir. Sizlere verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizden biride Kırsal Kalkınma projelerinizin hazırlanmasıdır.

Kırsal Kalkınmanın Amacı Nedir?

Kırsal alanlarda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve tarımsal üretimin sanayiye entegre edilmesini amaçlayan Kırsal Kalkınma destekleri büyük ve orta ölçekli işletmeler için de büyük bir fırsattır. Tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, yeni iş alanlarının açılması ve teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini amaçlayan Kırsal Kalkınma projeleri devlet tarafından sürekli desteklenmektedir.

Kırsal Kalkınma Projesi İle Neler Yapılabilir?

 • YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi
 • HOG – Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • TÜY – Tarımsal üretime yönelik sabit yat.SHD – Soğuk hava deposu
 • SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar
 • BÜİ – Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • HÜİ – Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması) gibi birçok alanda Kırsal Kalkınma desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Yeni Yatırım Tesisi: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi ile birlikte alternatif enerjili seralar, sürdürülebilir kaynaklardan enerji yatırımları, ekolojik turizm tesisleri, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının değerlendirilmesi için kurulan tesisler bu kapsamdadır.

Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenilenmesine Yönelik Yatırım: Çalışma ve üretim izni almış olan tüm işletmeler faal olsun ya da olmasın kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik desteklerden faydalanabilir.

Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik Yatırım: Belirli bir ürünü işleyen firmaların yarım kalan inşaatları ya da makine-ekipman eksikliklerinin tamamlanması desteklenmektedir.

AKDAN Danışmanlık Kırsal Kalkınma Hizmetleri

Kırsal Kalkınma programı için yatırım konusunu seçmek, destek verilen iller ile başvuru, ruhsatlar gibi istenen tüm belgelerle müracaat gereklidir. Bu belgelerde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olması halinde Kırsal Kalkınma desteğinden faydalanamayabilirsiniz. Kırsal Kalkınma projelerini hazırlama, sunma ve gerekli müracaatları yapma konusunda uzmanlaşan firmamız sizlere tüm süreçte destek olmaktadır.

  İletişim Formu  Bize Ulaşın!
  Yol Tarifi