Kırsal Kalkınma Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Danışmanlığı

image

Doğal kaynakların gitgide tükendiği Dünya’da kendi hammaddesini kendisi üreten ülkeler her zaman avantajlı konumdadır. Dışa en az bağımlı ülke ise güçlü ülke anlamına geldiği için devlet politikaları Türkiye’de en az ithalatı ön görmektedir. Türkiye’nin temel politikası kendi ham maddemizi ve ürünlerimizi üreterek dışa bağımlılığı en aza indirmek ve dışarıdan ithalatı asgari seviyede tutmaktır. İhracatın çok önemli bir gelir olduğu ülkemizde dış ülkelere yapacağımız satışlardan kazanılan döviz ülkenin kalkınması anlamına gelir. Bu nedenle, kırsal bölgelerde yetişen tüm gıda ve besin ürünlerinin sürekliliği önemlidir.

Buğdaydan, arpaya, sebzeden meyveye kadar birçok gıda çiftçilerin zahmetli uğraşları sonucunda üretilmektedir. Türkiye’de köyden kente göçlerin artması ve köydeki yaşamın zorluğu kırsal bölgelerdeki tarıma zarar vermektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan halkla gelir sağlamak ve yaşamlarını iyi bir şekilde idame ettirmek için devlet yetkililikleri bu bölgede neler yapılması gerektiği hakkında sürekli politikalar kırsal kalkınma projeleri adı verilen projeler tarımsal faaliyetleri desteklenmektedir. Geçimini tarımla sağlayan çiftçilerin ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini öngören kırsal kalkınma projeleri günümüzün önemli mali destek kapsamındadır. Sizlere verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizden biride Kırsal Kalkınma projelerinizin hazırlanmasıdır.

Kırsal Kalkınmanın Amacı Nedir?

Kırsal alanlarda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretimin sanayiye entegre edilmesi tarımsal üretimin katma değerinin artırılmasıdır. Kırsal kalkınma destekleri büyük ve orta ölçekli işletmeler için de büyük bir fırsattır. Tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, yeni iş alanlarının açılması ve teknoloji içeren yatırımların desteklenmesidir.

Kırsal Kalkınma Projesi İle Neler Yapılabilir?

YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi

HOG – Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

TÜY – Tarımsal üretime yönelik sabit yat.SHD – Soğuk hava deposu

SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar

BÜİ – Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

HÜİ – Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması)

•       ETT- Eko Turizm

•       YÜES- Yerel Ürünlere Dayalı El Sanatları

•       TAB- Tıbbi Aromatik Bitkilerin İşlenmesi


AKDAN Danışmanlık kırsal kalkınma projelerinizi anahtar teslimi hazırlamakta, hibe kurumu ile sözleşme imzalanması dahil satınalama ve tüm raporlama süreçlerini yönetmektedir.


Ücretsiz Teklif Alın

Uzman Kadromuzdan Anında Teklif Alın.

image
image