Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık

image

Akdan Danışmanlık, firmanızın yatırımı esnasında, işletmenin büyümesinde teminat, vade, para cinsi, faiz olarak en uygun koşullardaki finansman imkanları hakkında sizleri bilgilendirir, finans kurumları ile müzakereleri sizin adınıza yönetir ve kullanımını temin eder. AKDAN Danışmanlık ilk olarak firmanızın son 3 yıllık mali tablolarını analiz eder, bilanço ve gelir-gider tablolarındaki likidite, faaliyet, borçluluk, karlılık oranlarını hesaplar. Mali tabloların finans kurumlarının kabul edeceği rasyolara sahip olup olmadığını yorumlar ve raporlar. Bu tabloların iyileştirilmesi için öneriler sunar. Firmanızın finans kurumlarına sunması gereken dosya ve raporları hazırlar.

Borçlanma sonrası rahat bir ödemeyi baştan öngörebilmek üzere nakit ve fon akım tablolarını düzenler, fon akım tablolarını hazırlanan dokümanlarla finans kurumlarına ziyaret ederek müzakereleri yürütür. En uygun finansman olanağını firmaya sunar.

Borç yapılandırma, firmanın mali yapısını, inceleyerek, gelecek 5 yılda hangi borç ve iş yapısı ile borcunu geri ödeyeceğinin hesaplamalarını senaryolarla ortaya koyar. Fizibilite ve iş planı kapsamında nakit akım tahminlerini yapar.

Gereken öz kaynak ihtiyacını hesaplar, likidite için varlık satışlarını inceler ve önerilerde bulunur.

Sonuç olarak hazırlanan senaryoların bulunduğu raporlarla mevcut veya yeni finans kurumları ile müzakereler yürütür ve orta vadede daha uygun faiz koşullarında, doğru para birimlerinde borcu yapılandırarak, ödenir hale getirir.

Ücretsiz Teklif Alın

Uzman Kadromuzdan Anında Teklif Alın.

image
image