Ar-Ge Danışmanlığı

Ar-Ge Danışmanlığı

image

Ar-Ge Danışmanlığı

Günümüzde verimlilik, katma değer ve sürdürülebilir rekabet kavramları firmaların iş hayatındaki devamlılığı için bir zorunluluktur. Bu özelliklerin gerçekleşmesi AR-GE çalışmaları ile mümkündür. AR-GE çalışması yapmayan firmaların karlılıkları azalmakta, değer/fon yaratamamaktadır. AR-GE mal ve hizmet üretimi yapan firmaların mali ve kurumsal bir yapıyı sürdürmeleri için olmazsa olmaz bir faaliyettir. Bu faaliyet kamunun da birinci öncelikte kaynak ayırdığı hibe ve teşviklerle desteklediği bir alandır.

Hizmetlerimiz;

• Ar-Ge projeleri için fikir üretmek ve AR-GE çalışmaları için stratejik planlama yapmak,

• Ar-Ge proje planlarını hazırlamak ve proje ile ilgili tüm süreçleri yönetmek,

• Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon destekleri ile ilgili eğitim ve yönlendirme,

• Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon destekleri ile ilgili projeleri kurumlara hazırlamak, başvuru süreçlerini yakından takip ederek yönetmek,

• Teknopark ve Ar-Ge Merkezi başvuruları ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek, süreci takip edip, yönetmek.

AKDAN Danışmanlık ulusal ve uluslararası alanda AR-GE ve tasarımlara sağlanan teşvik ve destek mekanizmalarına yönelik tüm süreçlerde firmaların ihtiyaçlarına birebir cevap vererek danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

•HORIZON ve EUROPE için proje hazırlamak.

Akdan Danışmanlık, farklı sektörlerde AR-GE tasarım ve yenilikçi faaliyetlerini yürüten firmalara kendi yapılarına uygun olan teşvik ve hibeleri önermektedir. Teknoloji geliştirme bölgeleri, proje bazlı destekler, AR- GE merkezi gibi konularda şirketleri bilgilendirmekte ve en uygun destek ve teşviklerden faydalanmaları konusunda yönlendirmeler yapmaktadır.


Ücretsiz Teklif Alın

Uzman Kadromuzdan Anında Teklif Alın.

image
image